Extra panenský olivový olej (EVOO)

Druhy olivového oleja dostupné na sklade:
- Prírodné olivové oleje
- extra panenský olivový olej (EVOO)
- Olivový olej (OO)
– Olivový olej z výliskov
– Panenský olivový olej
– Rafinovaný olivový olej (ROO)
– Olej z olivových výliskov
– Rafinovaný olej z olivových výliskov
– Surový olej z olivových výliskov

Popis

Extra panenský olivový olej

Veľkoobchodný dodávateľ extra panenského olivového oleja. to je panenský olivový olej, ktorý má vynikajúcu chuť a vôňu (medián defektov rovný nule a medián ovocnosti väčší ako nula) a obsah voľných mastných kyselín vyjadrený ako kyselina olejová najviac 0.8 gramu na 100 gramov a spĺňa požiadavky ďalšie požiadavky.

POPIS:Extra panna Olivový olej je jedlý olej získaný mechanickou expresiou prirodzene sa vyskytujúcich olejov z čistého, zdravého plodu olivovníka (olea europaea), pričom vzniká olej s ľahkou až strednou intenzitou chuti. Oleje extrahované rozpúšťadlom alebo oleje získané akýmkoľvek iným spôsobom ako mechanickým lisovaním sa nesmú používať.
Krajina pôvodu:Španielsko, Turecko, Maroko, Taliansko, Tunisko a Argentína – Certifikát pôvodu dodávaný dodávateľom pri každej zásielke.
čistota:Bez zvyškov (rafinovaných B) alebo reesterifikovaných olejov. Musí spĺňať všetky normy Codex Alimentarius.
CERTIFIKÁT O ANALÝZE:Každá zásielka musí obsahovať certifikát.
POSTUP – Vizuálny a organoleptický
VZHĽAD, PRÍCHUŤ A FARBA:Tento olivový olej sa javí ako priehľadná, svetlozelená až zelená voľne tečúca olejovitá kvapalina s viskozitou typickou pre rastlinný olej. Musí byť bez sedimentu a cudzieho materiálu.
ŠPECIFIKÁCIA MOVUSDA SPECAMD SPEC
HMOTNOSŤ:7.61 libier/galón
Medián defektov (Md) = 0Ja = 0Rovnako ako MOV
Medián ovocných (Mf)Ja > 0Rovnako ako MOV
ETYLestery mastných kyselín (FAEE):FAEE < 40 mg/kg (roky úrody 2013 – 2014)

FAEE < 35 mg/kg (roky úrody 2014 – 2015)

FAEE < 30 mg/kg (po roku úrody 2015)

≤ 30 mg / kg
HODNOTA PEROXIDU:≤ 20 mg/kg AOCS Cd8-53Rovnako ako MOV≤ 10 mg/kg AOCS Cd8-53
HODNOTA JÓDU:75 – 94 AOCS Cd1-25
INDEX lomu: (25°C)1,4660 – 1,4890 AOCS Cc7-75
VOĽNÁ KYSELOSŤ: (% m/m vyjadrené v kyseline olejovej)<0.8Rovnako ako MOV≤ 0.60 (% m/m vyjadrené v kyseline olejovej) AOCS Ca5-40 AOCS Cd8-53
ABSORPCIA: (v ultrafialovom svetle pri 270 nm)≤ 0.22Rovnako ako MOV≤ 0.25
K232≤ 2.50≤ 2.50 ª (pozri poznámku pod čiarou)≤ 1.80 v čase zaťaženia
Δ K≤ 0.01Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
VLHKOSŤ A PRCHAVÉ LÁTKY: (% m/m)≤ 0.2Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
NEROZPUSTNÉ NEČISTOTY:≤ 0.1Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
STOPOVÉ KOVY: (mg/kg)
Železo≤ 3.0Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
meď≤ 0.1Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
ťažké kovy olovo (Pb)Aresnic (As) Maximálny prípustný obsah je 0.1 mg/kgRovnako ako MOV Rovnako ako MOV  
OBSAH VOSKU: (mg/kg)≤ 150≤ 250Rovnako ako MOV
ZMYDLENIE:184 – 196 AOCS Cd3-25
NESPRACOVATEĽNÉ LÁTKY: g/kg≤ 15Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
HALOGENOVANÉ ROZPÚŠŤADLÁ: Maximálny obsah každého halogénovaného rozpúšťadla 0.1 mg/kg Maximálny obsah všetkých halogénovaných rozpúšťadiel 0.2 mg/kgRovnako ako MOVRovnako ako MOV
ZVÝŠKY PESTICÍDOV:Produkty, na ktoré sa vzťahuje táto norma, musia spĺňať maximálne limity rezíduí, ktoré pre tieto komodity stanovila Komisia pre Codex Alimentarius.Rovnako ako MOVPozri dodatok k parametrom pesticídov FDA
ZLOŽENIE DESMETYLSTEROLU: (% celkových sterolov)                                  
Cholesterol≤ 0.5Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Brasicasterol≤ 0.1Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kampesterol≤ 4.0≤ 4.5ᵇ (pozri poznámku pod čiarou)Rovnako ako MOV
Delta – Δ 7 Stigmastenol≤ 0.5Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
stigmasterolMenej ako CampesterolRovnako ako MOVRovnako ako MOV
Zjavný beta-sitosterol: beta-sitosterol +delta-5-avenasterol +delta-5-23-stigmastadienol + klerosterol + sitostanol +delta 5-24-stigmastadienol≥ 93.0Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Celkové steroly (mg/kg)≥ 1000Rovnako ako MOV
SUM erytodiol+Uvaol%≤ 4.5Rovnako ako MOV
ZLOŽENIE MASTNÝCH KYSELÍN: (% m/m metylesterov) Pre všetky stupne Veľkoobchodný predaj extra panenského olivového oleja.
Kyselina myristováC14:0 ≤ 0.03Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina palmitováC16:0 7.50:20.00 – XNUMX:XNUMXRovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina palmitolejováC16:1 0.30:3.50 – XNUMX:XNUMXRovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina heptadekánováC17:0 ≤ 0.30Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina heptadecenováC17:1 ≤ 0.30Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina stearováC18:0 0.50:5.00 – XNUMX:XNUMXRovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina olejováC18:1 55.00:83.00 – XNUMX:XNUMXRovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina linolováC18:2 3.50:21.00 – XNUMX:XNUMXRovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina linolénováC18:3 ≤ 1.00Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina arachidováC20:0 ≤ 0.60Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina gadoleová (eikosanová)C20:1 ≤ 0.40Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
kyselina behenováC22:0 ≤ 0.20Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Kyselina lignocerováC24:0 ≤ 0.20Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Obsah transmastných kyselín % C18:1T ͨ (pozri poznámku pod čiarou)≤ 0.05Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Obsah transmastných kyselín % C18:2 + C18:3≤ 0.05Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Maximálny rozdiel medzi skutočným a teoretickým obsahom triacylglycerolu ECN 42≤ 0.2Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Obsah 2-glycerylmonopalmitátu (2P)C16:0≤14%C16:0>14%2P ≤ 0.9 % 2P ≤ 1.0 %Rovnako ako MOVRovnako ako MOV
Stigmastadiény (mg/kg)≤ 0.05≤ 0.15Rovnako ako MOV
DYMOVÝ BOD:320 ° F - 380 ° F
BOD VZPLANUTIA:437 ° F
POŽIARNY BOD:> 650 ° F
OSOBITNÁ GRAVITA:909 až 915 pri 25 °F
BOD TUHNUTIA:30 ° F - 50 ° F
skladovanie:Uchovávajte na chladnom a suchom mieste a vyhýbajte sa priamemu kontaktu so svetlom
ŽIVOTNOSŤ:12 mesiacov (Flexitanky a cisternové vagóny), maximálne 24 mesiacov (Drums & Totes) od dátumu plnenia/júlového dátumu na COA
OZNAČENIA:Podľa odporúčanej špecifikácie kupujúceho: ·

  • EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ· KRAJINA PÔVODU· VÝROBCA
  • DOVOZCA
  • ČÍSLO ŠARŽE
  • ŠPECIFIKAČNÉ ČÍSLO
  • ČÍSLO OBJEDNÁVKY
BALENIE:Bubny, tašky (IBC), Flexitanky, a cisternové vozne
DOKUMENTY:
  • Čísla šarží alebo šarží
  • Osvedčenie o analýze
  • Správa o pesticídoch
  • V prípade potreby kóšer certifikát
ŠPECIFIKÁCIA INGREDIENCIE:Všetky dodávky extra panenského olivového oleja budú v každom ohľade v súlade s požiadavkami federálneho zákona o potravinách, drogách a kozmetike v znení neskorších zmien a predpisov a tam vyhlásených nariadení, ako aj platných federálnych, štátnych a miestnych zákonov a nariadení (v platnosti od dátum odoslania) v podstate podobný tomu. Okrem toho musí výrobok spĺňať vyššie uvedené špecifikácie.

Kúpte si extra panenský olivový olej a rafinovaný kukuričný olej Veľkoobchod.

Recenzia

Zatiaľ, ešte tu nie je žiadne hodnotenie.

Buďte prvý, kto ohodnotí “Extra panenský olivový olej (EVOO)”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *